Odkryć przeszłość – omówić przyszłość

Poruszające wspomnienia

Kreatywne napędy dla zmieniającej się Europy

Witamy na naszej platformie lerningowej dotyczącej przemian w przeszłości krajów europejskich. Zainspiruj się. Ciesz się lerningiem. Skontaktuj się z nami i z innymi użytkownikami. 

 

 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie u nas?

Dlaczego warto wziąć udział w kursie u nas?

Historia Europy jest pełna wstrząsów, zniszczeń i początków. Również obecnie doświadczamy świata w zmianach: cyfryzacja, wojny, spory o zasoby, szkody ekologiczne, polaryzacja, koncentracja bogactwa i inne. Historia może inspirować do myślenia w szerszych kontekstach, do zrozumienia dnia dzisiejszego i wypracowania innego jutra.

Zapewniamy informacje dla wszystkich. Edukatorzy dorosłych otrzymają również propozycje dydaktyczne dotyczące działań partycypacyjnych, nieformalnych.

Kursy są bezpłatne. Nie jest wymagana rejestracja.

P o d r ę c z n i k

Samozakotwiczenie

Historia danego kraju wpływa na to, jak ludzie postrzegają siebie jako obywateli. Krytyczne zrozumienie przeszłości nie jest więc luksusem, ale jest niezbędne dla demokracji.

Nauka na całe życie

Refleksja nad historią sprzyja wglądowi w możliwości (własnego) życia. Uwidacznia alternatywy i pomaga radzić sobie ze złożonością, paradoksami i ambiwalencjami.

Historia jest obecna

...dzisiaj. Jak się o tym mówi? O czym się milczy? Czy historia jest wykorzystywana do bieżących interesów - jeśli tak, to w jaki sposób?

Europejskie horyzonty

Pokój w Europie potrzebuje silnych podstaw: jej obywateli oraz ich wiedzy i zrozumienia dla różnych perspektyw. Dyskutowanie o historii pomaga przezwyciężyć obcość, obcość i wąskie horyzonty myślowe. Inspiruje do otwierania drzwi dla nowych rzeczy razem.
Previous slide
Next slide

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

W naszej grupie pracują wspólnie edukatorzy dorosłych z uniwersytetu, teatru, muzeum, instytutu, małej firmy i organizacji pozarządowej.


Mamy siedziby w Finlandii, Niemczech, Grecji, Polsce, Hiszpanii i Serbii. Podczas dwóch 5-dniowych warsztatów i 3 krótkich spotkań organizacyjnych wymienialiśmy się na temat części merytorycznych kursów każdego z partnerów i wspólnie testowaliśmy proponowane materiały dydaktyczne. To co oferujemy jest efektem współpracy w kontekście ponadnarodowym.