Otkrijte prošlost – razgovarajte o budućnosti

Pokretna sećanja

Kreativni pokretači za promenu Evrope

Dobrodošli na našu platformu za učenje o transformacijama evropskih zemalja u prošlosti. Inspirišite se. Uživajte u učenju. Stupite u kontakt sa nama i sa drugim korisnicima.

 

 

Otkrijte naše kurseve

Otkrijte naše kurseve

Zašto pohađati kurs sa nama?

Zašto pohađati kurs sa nama?

Istorija Evrope puna je preokreta, razaranja i početaka. I mi trenutno doživljavamo svet u promeni: digitalizacija, rat, sporovi oko resursa, ekološka šteta, polarizacija, koncentracija bogatstva i drugo. Istorija može da inspiriše da razmišljamo u širim kontekstima, da razumemo šta se dešava danas i da izgradimo drugačije sutra.

Pružamo informacije za svakoga. Edukatori će dobiti i didaktičke predloge za neformalne i participativne aktivnosti.

Kursevi su besplatni. Nije potrebna registracija.

P r i r u č n i k

Samosidrenje

Istorija jedne zemlje utiče na to kako ljudi sebe doživljavaju kao građanina. Stoga kritičko razumevanje prošlosti nije luksuz, već je neophodno za demokratiju.

Učenje za život

Razmišljanje o istoriji naglašava uvide o mogućnostima (sopstvenog) života. To čini alternative vidljivim i pomaže u suočavanju sa složenošću, paradoksima i ambivalentnostima.

Istorija je prisutna

... danas. Kako se o tome govori? O čemu se ćuti? Da li se istorija koristi za trenutne interese – ako da, kako?

Evropski horizonti

Miru u Evropi je potrebna čvrsta osnova: njeni građani i njihovo poznavanje i razumevanje različitih perspektiva. Rasprava o istoriji pomaže u prevazilaženju stranosti, otuđenosti i uskogrudosti. Inspiriše da zajedno otvorimo vrata za nove stvari
Previous slide
Next slide

Ko smo mi

Ko smo mi

U našoj grupi zajedno rade predavači sa univerziteta, pozorišta, muzeja, instituta, male kompanije i nevladine organizacije.

Nalazimo se u Finskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Poljskoj, Španiji i Srbiji. Tokom dve petodnevne radionice i tri kratka organizaciona sastanka razmenili smo sadržajne delove kurseva svakog partnera i zajedno testirali predložene didaktičke materijale. Ono što nudimo je rezultat saradnje u transnacionalnom kontekstu.